Home

Kvalita

Etický kodex 

Vedení společnosti TONAK a.s. vyhlásilo etický kodex [PDF; 0,81 MB].

Certifikáty a ocenění 

TONAK a.s. věnuje maximální pozornost kvalitě svých výrobků.

Je držitelem těchto certifikátů, licencí a osvědčení:

Politika jakosti 

Vedení TONAK a.s., závod Strakonice s vědomím své zodpovědnosti za prosperitu společnosti a vědomo si vlivu svých činností na kvalitu výrobků, dopadů na životní prostředí i na hygienické podmínky při práci vyhlásilo Politiku jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí [PDF; 0,4 MB].

Vedení TONAK a.s., závod Strakonice vyhlásilo Politiku jehel [PDF; 0,11 MB] pro prevenci před kontaminací výrobků kovovými částmi.

Ochranné známky

TONAK a.s. využívá mimo jiné především tyto ochranné známky:

logo_tonak_brown

logo_fezko

logo_huckel

č.z. 349 942

č.z. 232 008A

č.z. 228 357