Přehlídka studentů VOŠON v Uměleckoprůmyslovém muzeu

foto: Eva Kořínková