Továrna nejen na klobouky

Se sídlem v Novém Jičíně patří TONAK a.s. k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy. Dvousetletá tradice výroby v Novém Jičíně i ve Strakonicích spolu se značným know-how zaručují vysokou jakost výrobků.

Výrobní program zahrnuje široký rozsah kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, což umožňuje uspokojit jakékoli požadavky zákazníků po celém světě.

Pro všechny tyto zákazníky jsou značka TONAK, tradiční značka Hückel a značky FEZKO a Fezco Quality pro pletené výrobky zárukou dobré kvality a stálosti na trhu.

Historie

Počátek rozvoje kloboučnické výroby v Novém Jičíně sahá do roku 1630, kdy byly městskou radou potvrzeny artikuly kloboučnického cechu. V roce 1799 byl do cechu novojičínských kloboučníků přijat mladý tovaryš Jan Nepomuk Hückel a založil kloboučnickou manufakturu.

Výrobky svou kvalitou navázaly na předchozí dobrou úroveň ruční výroby a brzy pronikly nejen na rakouské, ale i na další zahraniční trhy. V roce 1865 zavedl Hückel pracovní stroje a stal se zakladatelem mechanizované tovární výroby srstěných klobouků.

1630

Městskou radou v Novém Jičíně potvrzeny artikuly kloboučnického cechu.

1799

Jan Nepomuk Hückel zakládá kloboučnickou manufakturu.

1865

Hückel začíná pracovat se stroji a stává se tak zakladatelem mechanizované výroby.

1869

Podnik přechází pod veřejnou obchodní společnost J. Hückel a synové a tento název si firma ponechává až do svého znárodnění a vzniku n. p. TONAK (TOvárna NA Klobouky).

2001

TONAK kupuje divizi pokrývek hlavy od Fezka. Výrobky svou kvalitou navázaly na předchozí dobrou úroveň ruční výroby a brzy pronikly nejen na rakouské, ale i na další zahraniční trhy.

2017

TONAK pokračuje v zásadní a viditelné změně marketingového přístupu. Představuje nové webové stránky s převratným zkoušečem klobouků.

O dva roky později vybudoval velkou továrnu, která již byla vybavena moderním technickým zařízením.

1. 1. 1869 podnik převzala veřejná obchodní společnost J. Hückel.

Strakonice

Bratři Fürthovi

Historie textilní výroby ve Strakonicích je dlouhá více než 500 let.

Za základ průmyslové textilní výroby je považován rok 1812, kdy byla zahájená výroba světoznámých pletených fezů. První fez byl ve Strakonicích vyroben v roce 1807, v roce 1812 bratři Fürthovi založili firmu na výrobu čepic a fezů.

Výroba slavila úspěch a odbyt utěšeně vzrůstal. V roce 1873 vykazovala strakonická firma Wolfa Fürtha roční produkci 1,2 milionů fezů. V roce 1899 se továrny v Rakousko-Uhersku spojily do Akciové společnosti rakouských továren na fezy se sídlem ve Vídni.

Po vzniku Československa přešlo její sídlo do Strakonic, kde výroba fezů existuje dodnes.

Etický kodex

Kvalita – Environment

Politika
jakosti

Vedení TONAK a.s., závod Strakonice s vědomím své zodpovědnosti za prosperitu společnosti a vědomo si vlivu svých činností na kvalitu výrobků, dopadů na životní prostředí i na hygienické podmínky při práci.

Politiku jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.pdf

Vedení TONAK a.s., závod Strakonice vyhlásilo Politiku jehel pro prevenci před kontaminací výrobků kovovými částmi.

Politika jehel.pdf

Ochranné
známky

TONAK a.s. využívá mimo jiné především tyto ochranné známky.

TONAK FEZKO