Řádná Valná hromada TONAK a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
obchodní společnosti TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín, IČO 000 13 226, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 110 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "Společnost").

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") ve spojení s § 366 a § 375 a násl. ZOK, na žádost společnosti PCTC Invest AB, se sídlem Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm, Švédsko, identifikační číslo 556858-3735 jakožto hlavního a zároveň i kvalifikovaného akcionáře Společnosti (dále jen "Hlavní akcionář") ze dne 26. 2. 2019, doručené Společnosti dne 27. 2. 2019 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat v budově jídelny společnosti TONAK a.s., na adrese Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín, dne 8. 4. 2019 od 13.00 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace