Projekt "REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝROBNÍCH PROSTOR TONAK A.S. - PLAZMOVÉ PRACOVIŠTĚ"

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt číslo CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_17_101/00013997 „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝROBNÍCH PROSTOR TONAK A.S. - PLAZMOVÉ PRACOVIŠTĚ“. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je provedení komplexní výměny technologie pro získávání plstících vlastností živočišných vláken jako výchozí suroviny pro výrobu plstěných klobouků. Stávající technologie je nahrazována novou technologií plazmování s výrazně nižší energetickou náročností. Součástí projektu je i provedení nezbytných stavebně-technických úprav sloužící k instalaci této nové technologie.